WERKWIJZE

01

Deep Dive

Eerste afstemming tussen opdrachtgever en CTC Solutions
Wat is de vraagstelling?
Wat zijn de uitgangspunten?
Wat is het beoogde resultaat en werkwijze?
Welke stakeholders zijn er betrokken?
02

What gets measured, gets managed

Bouwkundige opmeting
In beeld brengen van de locatie
Plan van Aanpak opstellen
03

Building Power

Bouwteam
Welke expertises zijn benodigd? (E/W/B)
Welke samenwerkingspartners zijn geschikt?
04

Draw the outlines

Conceptontwikkeling masterplan
Voorlopig ontwerp
Raming
Omschrijving componenten
Ontwerp planning
05

Let’s figure it out

Uitwerking concept
Definitief ontwerp
Geaccordeerde bemonstering
06

It’s all about the details

Offerte & opdrachtbevestiging
Contractafspraken
Detailuitwerking
Werktekening
Bestek
Uitvoeringsplanning
07

And, Action

Uitvoeringsfase
Overall coördinatie van alle bouwteamleden
Kwaliteitscontrole
Afstemming opdrachtgever
Cleaning en validatie
08

On air

Oplevering
Ondertekenen opleverrapportage
Certificeringen
09

Let’s keep caring

Onderhoud
Garanties
Keuringen

Klinkt goed, let's start