Medisch (cleanroom)

Voor de realisatie van schone ruimtes bij o.a. operatiekamers (OK’s) in ziekenhuizen, privéklinieken en zelfstandige behandelcentra’s (ZBC’s). In klinieken en ziekenhuizen kan een kleine fout fatale gevolgen hebben. Schone ruimtes zijn daarom van vitaal belang om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Cleanrooms spelen een cruciale rol in de behandeling van patiënten in zowel klinieken als ziekenhuizen.

Cleanroom in de gezondheidszorg

Medische ingrepen kennen altijd risico’s. Verontreiniging vergroot het risico op infecties en complicaties, al dan niet met dodelijke afloop. Vooral patiënten met een verzwakt immuunsysteem lopen risico. Ook zorgpersoneel kan ziek worden door verontreiniging. Gezondheidsschade ontstaan door verontreiniging kan leiden tot juridische claims, imagoschade en forse financiële schade. Cleanrooms helpen dit soort risico’s te voorkomen.

CTC Solutions: uw cleanroom specialist

De behoefte aan cleanrooms vloeit voort uit het feit dat de normale omgevingslucht altijd tot op zekere hoogte vervuild is met stof, uitlaatgassen, pollen of soortgelijke minuscule deeltjes. Hoewel dit verder geen gevolgen heeft voor mensen in het dagelijks leven, kunnen deze deeltjes aanzienlijke schade veroorzaken bij de productie van voedsel, computerchips of geneesmiddelen. Daarom is het voor de volgende industrieën en processen verplicht dat de werkzaamheden in een cleanroom plaatsvinden: