High-tech (Cleanroom)

Vrijwel elke industrie – van nanotechnologie tot semiconductor – kent processen waarbij het noodzakelijk is om producten en/of mensen tegen verontreinigingen te beschermen. Dat gebeurt in stofarme ruimten. Met cleanrooms voorkom je dat stofdeeltjes zeer gevoelige apparatuur kunnen beschadigen. Denk aan microchips. In een cleanroom of Laminar Air Flow unit kun je immers de concentratie van in de lucht zwevende verontreinigingen tot gespecificeerde grenzen beperken. De opkomst van dit soort bedrijven heeft ertoe geleid dat het ontwerp, de detaillering en de installatie van dergelijke faciliteiten nog belangrijker zijn geworden.

Van vuil naar schoon

Het ontwerp van een cleanroom wordt doorgaans gecreëerd door van de vuilste gebieden naar de schoonste gebieden te gaan met geschikte luchtdrukcascades. Naarmate de classificatie van cleanrooms toeneemt, neemt ook de behoefte aan geschikte kleding, reiniging, monitoring en materiaaloverdracht toe. De behoefte aan goed ontworpen cleanrooms is dus van cruciaal belang om strikte industriële classificaties en normen te bereiken.

Luchtsluizen als essentieel onderdeel

Apparatuur en materialen die de cleanroom binnenkomen, moeten vooraf worden gereinigd en door een luchtsluis of een doorvoer worden verplaatst, en alle apparatuur die nodig is voor het cleanroomproces moet in de ruimte blijven om te voorkomen dat er verontreinigingen in de faciliteit worden gebracht.

Luchtsluizen voor personeel en goedereninvoer/-uitvoer vormen een essentieel onderdeel van het ontwerp van cleanrooms en toegangscontrolesystemen zullen niet-opgeleid personeel verbieden gevoelige cleanroomgebieden te betreden.

Voortdurende metingen

Een cleanroom moet voortdurend worden gemeten om ervoor te zorgen dat factoren zoals het aantal deeltjes, de luchtstroom, de vochtigheid, de temperatuur en de netheid zich op het juiste niveau bevinden.

High-Tech cleanroom op maat

Met de nodige aandacht en investeringen in het ontwerp en de installatie van cleanrooms die nodig zijn om aan de industriële classificatie te voldoen, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw cleanroom zo flexibel mogelijk is qua ontwerp om toekomstige uitbreidingen, nieuwe apparatuur of veranderingen in processen mogelijk te maken.

CTC Solutions: uw cleanroom specialist

De behoefte aan cleanrooms vloeit voort uit het feit dat de normale omgevingslucht altijd tot op zekere hoogte vervuild is met stof, uitlaatgassen, pollen of soortgelijke minuscule deeltjes. Hoewel dit verder geen gevolgen heeft voor mensen in het dagelijks leven, kunnen deze deeltjes aanzienlijke schade veroorzaken bij de productie van voedsel, computerchips of geneesmiddelen. Daarom is het voor de volgende industrieën en processen verplicht dat de werkzaamheden in een cleanroom plaatsvinden: